Rečnik prevodilaštva

Rečnik prevodilaštva

A Alat za kontrolu kvaliteta prevoda (eng. translation quality assurance tool) Softverski program kojim se proverava ujednačenost sadržaja na ...
Korpusi

Korpusi

Korpus je skup tekstova prikupljenih na jednom mestu na osnovu nekog kriterijuma. Korpuse obično prave univerziteti i istraživački centri, ...
Prevodilački alati

Prevodilački alati

U prevodilačke alate spadaju: – CAT alati, – alati za vođenje terminologije, – alati za poravnanje teksta, – alati ...
Programi za upravljanje zadacima

Programi za upravljanje zadacima

Programi za upravljanje prevodilačkim zadacima (eng. translation business management systems) su softverski programi koji mogu da se koriste na ...
Rečnici i priručnici

Rečnici i priručnici

Arheologija Arheološki leksikon Arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, transport Enciklopedijski englesko-srpsko-engleski rečnik arhitekture i građevinarstva Englesko-hrvatski strukovni rječnik graditeljstva Englesko-srpski rečnik ...
Transkreacija u 10 minuta

Transkreacija u 10 minuta

Današnja globalna civilizacija i tehnološki napredak daju nam priliku da držimo ceo svet na dlanu. Bilo koji deo sveta ...