Prevodilačka industrija

Kada se u polje za pretragu na sajtu Agencije za privredne registre unese reč „prevodilaca‟ dobije se spisak od 17 raznoraznih udruženja prevodilaca. Strukovnih prevodilačkih udruženja u Srbiji sigurno ima više. Rad udruženja uređuje Zakon o udruženjima. Međutim, ne moramoPročitajte

U ovom tekstu biće reči o sastavnim delovima ugovora koji zaključuju prevodilac kao autor autorskog dela i izdavač kao naručilac autorskog dela. Podaci navedeni u tekstu rezultat su istraživanja za tribinu o književnom prevođenju održanu u februaru ove godine uPročitajte

Ko o čemu, Milica o specijalizaciji. Tako se kolega nedavno našalio sa mnom. Moram da priznam, u razgovoru s prevodiocima često potežem temu specijalizacije i stručnog usavršavanja. Zašto to radim? U profesionalnom prevođenju znanje materije je elementarni uslov za rad,Pročitajte

Većina prevodilaca radi na daljinu i nikad ne upozna osobu s kojom je u kontaktu svaki dan – projektnog menadžera. Iako nam savremeno poslovanje daje slobodu u načinu, mestu i vremenu rada koju nismo imali kod tradicionalnih poslovnih modela, onoPročitajte

A Alat za kontrolu kvaliteta prevoda (eng. translation quality assurance tool) Softverski program kojim se proverava ujednačenost sadržaja na ciljnom jeziku i njegov tehnički aspekt kvaliteta (provera terminologije, pravopisnih znakova, brojeva, datuma i slično). Iako svaki alat za računarski potpomognutoPročitajte

Korpus je skup tekstova prikupljenih na jednom mestu na osnovu nekog kriterijuma. Korpuse obično prave univerziteti i istraživački centri, a danas se mogu naći i komercijalni korpusi za koje se plaća pristup. Mogu da budu jednojezični i višejezični, odnosno komparativniPročitajte