Prevodilačka industrija (Page 2)

A Alat za kontrolu kvaliteta prevoda (eng. translation quality assurance tool) Softverski program kojim se proverava ujednačenost sadržaja na ciljnom jeziku i njegov tehnički aspekt kvaliteta (provera terminologije, pravopisnih znakova, brojeva, datuma i slično). Iako svaki alat za računarski potpomognutoPročitajte

Korpus je skup tekstova prikupljenih na jednom mestu na osnovu nekog kriterijuma. Korpuse obično prave univerziteti i istraživački centri, a danas se mogu naći i komercijalni korpusi za koje se plaća pristup. Mogu da budu jednojezični i višejezični, odnosno komparativniPročitajte

U prevodilačke alate spadaju: – CAT alati, – alati za vođenje terminologije, – alati za poravnanje teksta, – alati za audio-vizuelno prevođenje, – alati za kontrolu kvaliteta, – alati za usmeno prevođenje. Language Technology Atlas Landscape 2019 CAT alati CATPročitajte

Programi za upravljanje prevodilačkim zadacima (eng. translation business management systems) su softverski programi koji mogu da se koriste na računaru ili u klaudu i služe za, između ostalog: – lakšu kontrolu i praćenje raznih vrsta podataka, na primer, podataka oPročitajte

Internet je pun prevodilačkih blogova. Ali posle osam sati rada na računaru, koncentracija opada, oči počinju da bole i ja se udaljavam od ekrana. Zbog toga prevodilačke blogove ostavljam za vikend, a podkaste slušam preko telefona kad god imam vremena.Pročitajte

Arheologija Arheološki leksikon Arhitektura, brodogradnja, građevinarstvo, transport Enciklopedijski englesko-srpsko-engleski rečnik arhitekture i građevinarstva Englesko-hrvatski strukovni rječnik graditeljstva Englesko-srpski rečnik brodogradnje Englesko-srpsko-engleski rečnik građevinarstva Leksikon osnovne građevinske mehanizacije Rečnik drumskog saobraćaja Rečnik transporta Terminologija tehničkih uslova za građenje puteva Elektrotehnika  ElectropediaPročitajte

Današnja globalna civilizacija i tehnološki napredak daju nam priliku da držimo ceo svet na dlanu. Bilo koji deo sveta na jedan je od klik od nas. Dobili smo globalno veb selo, a u globalnom veb selu bi trebalo da smoPročitajte

Danas svako može da bude prevodilac! U potpunosti se slažem s ovom izjavom. Svako može da nauči dva (ili više) jezika i prenese značenje s jednog jezika na drugi isto kao što svako može da nauči prvu pomoć i pomognePročitajte