Rečnik prevodilaštva

Rečnik prevodilaštva

AAlat za kontrolu kvaliteta prevoda (eng. translation quality assurance tool)Alat za računarski potpomognuto prevođenje (eng. computer-aided translation tool)CCiljni jezik ...
Korpusi

Korpusi

Korpus je skup tekstova prikupljenih na jednom mestu na osnovu nekog kriterijuma. Korpuse obično prave univerziteti i istraživački centri, ...
Prevodilački alati

Prevodilački alati

CAT alatiCAT alati koji se kupujuBesplatni CAT alatiAlati za audio-vizuelno prevođenjeAlati za kontrolu kvaliteta U prevodilačke alate spadaju: – ...
Programi za upravljanje zadacima

Programi za upravljanje zadacima

Programi za upravljanje prevodilačkim zadacima (eng. translation business management systems) su softverski programi koji mogu da se koriste na ...