Prevodilački zapisi (Page 5)

Većina prevodilaca radi na daljinu i nikad ne upozna osobu s kojom je u kontaktu svaki dan – projektnog menadžera. Iako nam savremeno poslovanje daje slobodu u načinu, mestu i vremenu rada koju nismo imali kod tradicionalnih poslovnih modela, onoPročitajte

Svrha prevođenja i adaptacija ciljnoj kulturi i tržištu. Pojmovi koje koristimo da klijentima objasnimo šta je prevođenje, zašto ne može da se prevodi onako kako su oni zamislili, zašto je neki termin pogrešan. Pojmovi koje koristimo da bi drugima objasniliPročitajte

A Alat za kontrolu kvaliteta prevoda (eng. translation quality assurance tool) Softverski program kojim se proverava ujednačenost sadržaja na ciljnom jeziku i njegov tehnički aspekt kvaliteta (provera terminologije, pravopisnih znakova, brojeva, datuma i slično). Iako svaki alat za računarski potpomognutoPročitajte

Korpus je skup tekstova prikupljenih na jednom mestu na osnovu nekog kriterijuma. Korpuse obično prave univerziteti i istraživački centri, a danas se mogu naći i komercijalni korpusi za koje se plaća pristup. Mogu da budu jednojezični i višejezični, odnosno komparativniPročitajte

U prevodilačke alate spadaju: – CAT alati, – alati za vođenje terminologije, – alati za poravnanje teksta, – alati za audio-vizuelno prevođenje, – alati za kontrolu kvaliteta, – alati za usmeno prevođenje. Language Technology Atlas Landscape 2019 CAT alati CATPročitajte

Programi za upravljanje prevodilačkim zadacima (eng. translation business management systems) su softverski programi koji mogu da se koriste na računaru ili u klaudu i služe za, između ostalog: – lakšu kontrolu i praćenje raznih vrsta podataka, na primer, podataka oPročitajte

Internet je pun prevodilačkih blogova. Ali posle osam sati rada na računaru, koncentracija opada, oči počinju da bole i ja se udaljavam od ekrana. Zbog toga prevodilačke blogove ostavljam za vikend, a podkaste slušam preko telefona kad god imam vremena.Pročitajte