16 jezičkih priručnika srpskog jezika za prevodioce

U nastavku je spisak opštih i transkripcionih rečnika, pravopisnih priručnika, jezičko-stilskih priručnika, gramatika, priručnika za prevođenje pravnih akata EU, sajtova i foruma. Neki priručnici imaju štampano, a neki elektronsko izdanje. Za sve priručnike zajedničko je to da se autori u njima bave srpskim jezikom.

Štampani rečnici

Rečnik srpskog jezika

Izdavač: Matica srpska.

Najnovije izdanje: iz 2011. godine.

Autori: Milica Vujanić i drugi.

Veliki rečnik stranih reči i izraza

Izdavač: Prometej.

Najnovije izdanje: šesto izdanje iz 2012. godine.

Autori: Ivan Klajn i Milan Šipka.

Srpski rečnik sinonima

Izdavač: Prometej.

Najnovije izdanje: drugo izdanje iz 2018. godine.

Autor: Pavle Ćosić.

Štampani pravopisni priručnici

Pravopis srpskog jezika

Izdavač: Matica srpska.

Najnovije izdanje: treće izdanje iz 2019. godine.

Autori: Mitar Pešikan, Jovan Jerković i Mato Pižurica.

 • Ekavski i ijekavski izgovor
 • Glasovne promene
 • Veliko slovo
 • Spojeno i odvojeno pisanje reči
 • Interpunkcija
 • Skraćenice
 • Podela reči na kraju reda
 • Kombinovanje pravopisnih znakova i vidova teksta ili sloga
 • Uobličavanje reči iz klasičnih jezika i druge internacionalne leksike
 • Prilagođeno pisanje imena iz stranih živih jezika (transkripcija)
 • Rečnik

Pravopisni rečnik srpskog jezika s pravopisno-gramatičkim savetnikom

Izdavač: Prometej.

Najnovije izdanje: drugo izdanje iz 2012. godine.

Autor: Milan Šipka.

 • Rečnik
 • Upotreba pisma
 • Velika i mala slova
 • Ekavski i ijekavski izgovor
 • Glasovne promene
 • Složenice, polusloženice i rastavljeno pisanje reči
 • Skraćenice
 • Promenljive reči i oblici s različitim nastavcima
 • Prilagođeno i izvorno pisanje reči iz stranih jezika

Štampani jezičko-stilski priručnici

Srpski jezički priručnik

Izdavač: Službeni glasnik.

Najnovije izdanje: peto izdanje iz 2011. godine.

Autori: Pavle Ivić, Ivan Klajn, Mitar Pešikan i Branislav Brborić.

 • Standardni jezik i jezički standard
 • Načela naše jezičke politike
 • Merila jezičke pravilnosti
 • Akcenat i druga pitanja pravilnog izgovora
 • Pravopisni problemi i nedoumice
 • O oblicima reči
 • O sklopu rečenice
 • Izbor reči i obrta
 • Značenje reči
 • Rečnik

Rečnik jezičkih nedoumica

Izdavač: Prometej.

Najnovije izdanje: trinaesto izdanje iz 2016. godine.

Autor: Ivan Klajn.

Ispeci pa reci

Izdavač: Prometej.

Najnovije izdanje: peto izdanje iz 2010. godine.

Autor: Ivan Klajn.

Članci o jeziku i stilu Ivana Klajna objavljeni u autorovim prethodnim knjigama i rubrici Jezik časopisa NIN.

Štampani gramatički priručnici

Normativna gramatika srpskog jezika

Izdavač: Matica srpska.

Najnovije izdanje: drugo izdanje iz 2017. godine.

Autori: Predrag Piper i Ivan Klajn.

Elektronska izdanja knjiga Tvrtka Prćića

Engleski u srpskom

Izdavač: Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Najnovije izdanje: treće, elektronsko izdanje iz 2019. godine.

Autor: Tvrtko Prćić.

Knjiga čiji je cilj da „osvetli – teorijski i praktično, deskriptivno i preskriptivno – sve izraženiji fenomen globalnog širenja engleskog kao prvog jezika svetske komunikacije i njegovog lokalnog uticaja na jezike koji s njim dolaze u kontakt, što je u našem slučaju srpski“.

Posebnu pažnju obratiti na poglavlja u kojima se autor bavi pravopisnom nepismenošću, razvoju pseudonorme, opravdanoj i neopravdanoj upotrebi anglicizama, vrstama anglicizama, standardizacijom pisanja akronima i transkripciji engleskih ličnih imena.

Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena

Izdavač: Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Najnovije izdanje: treće, elektronsko izdanje iz 2018. godine.

Autor: Tvrtko Prćić.

 • Adaptacija engleskih ličnih imena u srpskom jeziku
 • Kako izgovarati engleska imena
 • Kako pisati engleska imena
 • Transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena

Englesko-srpski rečnik geografskih imena

Izdavač: Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Najnovije izdanje: drugo, elektronsko izdanje iz 2019. godine.

Autor: Tvrtko Prćić.

 • Principi fonološko-grafološke adaptacije
 • Transkripcioni rečnik engleskih geografskih imena

Elektronska izdanja publikacija za prevođenje pravnih akata EU

Priručnik za prevođenje pravnih akata EU

Izdavač: Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Najnovije izdanje: šesto izdanje iz 2019. godine.

Autori: Ministarstvo za evropske integracije i Republički sekretarijat za zakonodavstvo.

Jezičke smernice za pripremu verzije pravnih tekovina EU na srpskom jeziku

Izdavač: Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije.

Najnovije izdanje: šesto izdanje iz 2019. godine.

Autori: Ministarstvo za evropske integracije i Republički sekretarijat za zakonodavstvo.

Sajtovi i forumi

Sajt Srpski jezik

Na ovom sajtu, između ostalog, možete naći i elektronski rečnik srpskog jezika i pravopisni rečnik.

Sajt Srpski jezički atelje

Na ovom sajtu, između ostalog, možete naći i članke o jezičkim nedoumicama i forum na kojem možete postavljati pitanja.

Sajt Odbora za standardizaciju srpskog jezika

Na ovom sajtu možete pronaći odluke i saopštenja Odbora.

Spisak svih rečnika i priručnika pronađite ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *