Projekat „Osvetli prevodioca“

Projekat „Osvetli prevodioca“* za cilj ima promociju prevodilaštva među naručiocima posla i u široj javnosti. Položaj prevodilaca i prevodilaštva u društvu usko je vezan za sliku koju naručioci posla i šira javnost imaju o prevodiocima i prevođenju. Nedovoljna upoznatost neprevodilaca s prevodilačkim poslom obično dovodi do iskrivljene predstave o prevodiocima i prevodilaštvu.

Projekat „Prevodioci u očima drugih“ pokazao nam je da je pred nama, kao struci, dugačak put ka razjašnjavanju nepoznanica vezanih za rad prevodilaca, a njegovo krajnje odredište trebalo bi biti realističnije razumevanje prevodilačkog posla od strane neprevodilaca.

Teoretičar prevođenja Antoni Pim kaže da je društveni status neke struke „skup društvenih signala koji stvaraju, kao prvo pretpostavke o određenoj vrsti stručnosti i kao drugo pretpostavljenu vrednost te stručnosti“.

Projekat „Osvetli prevodioca“ pokrenula sam jer ne želim da kao prevodioci i dalje budemo u senci drugih učesnika prevodnog procesa, autora izvornika ili na bilo koji drugi način nevidljivi iza svojih napisanih ili izgovorenih reči. Moramo naglasiti društvene signale o svojoj stručnosti odnosno vrednosti te stručnosti. Jedan od načina da to postignemo jesu pomenuti prospekti koji služe za edukaciju druge strane.

Prospekti imaju licencu Creative Commons odnosno autorstvo – bez prerada, koja „dozvoljava distribuciju, komercijalno i nekomercijalno korišćenje dela, ako/dok se pravilno naznačava ime autora i ako se delo uopšte ne menja”.

U projektima učestvuju po dva prevodioca s višegodišnjim iskustvom zadužena za pisanje teksta prospekta i jedan prevodilac s iskustvom ili bez njega zadužen za dizajn prospekta. Koordinator projekta sam ja. Smernice za projekat pronađite ovde.

Rad je na volonterskoj bazi.

Ako želite da učestvujete u projektu, javite mi se na milica.translations@gmail.com.

Citat je preuzet iz knjige „Uvod u teorije prevođenja“ Nataše Pavlović. Autor prevoda citata je Nataša Pavlović.

* Naziv ‘Osvetli prevodioca’ smislio je kolega Igor Ivkov.

Prospekti