CAT alati

Šta je CAT alat? CAT je engleski akronim koji označava computer assisted translation odnosno alat za računarski potpomognuto prevođenje. To je računarski program koji nam pomaže da brže i preciznije prevodimo. Šta CAT alat nije? CAT alat nije program zaPročitajte

Pored SDL Tradosa, alat najčešće u upotrebi jeste memoQ. Zbog toga, kad na red dođe kupovina CAT alata, prevodioci su obično u nedoumici: Trados ili memoQ. Realno stanje stvari je takvo da nema puno bitnih razlika između dva prevodilačka softvera.Pročitajte

Trados je najpoznatiji alat za računarski potpomognuto prevođenje (CAT alat). Čini mi se da je toliko čuven da je postao sinonim za CAT alate. Jedan je od prvih prevodilačkih softvera, zbog čega često možete čuti od kolega da kad naučitePročitajte

Programski dodatak Web Lookup! za Trados služi da reči izvornog i ciljnog teksta na kartici Editor pretražujete onlajn u samom Tradosu. Drugim rečima, ne morate da idete u neki od pregledača (Chrome, Mozzila Firefox, Internet Explorer…) i onda radite internetPročitajte