Kako da ubrzate prevođenje u Tradosu podešavanjem funkcije Auto-propagation?

CAT alati ubrzavaju rad na prevodilačkim projektima na dva načina:

  1. iskorišćavanjem prethodno prevedenih segmenata iz prevodne memorije i
  2. automatizovanjem prevoda ponovljenih segmenata (eng. auto-propagation).

Automatizovanje prevoda ponovljenih segmenata

Zamislimo da imamo tekst u kom se jedna rečenica ponavlja pet puta. U svakom CAT alatu rečenicu ćemo prevesti samo jednom, a ostala četiri ponavljanja automatski će se prevesti i uneti u alat.

Podešavanjem fabričkih opcija u Tradosu menjamo način automatizovanja prevoda segmenata koji se ponavljaju i način prenosa izmene jednog na sve ostale.

Automatska potvrda ponovljenih segmenata

Fabričko podešavanje Izmenjeno fabričko podešavanje:

Options > Editor > Auto-propagation > Confirm segment after auto-propagating an exact match

Kad prevedemo 1. segment koji se ponavlja, ostala četiri segmenta će se sama prevesti. Međutim, ti ponovljeni segmenti neće biti potvrđeni. Moraćete da ih potvrdite ručno. Sistem prevodi i potvrđuje sve segmente koji se ponavljaju.

Automatska izmena potvrđenih ponovljenih segmenata

Fabričko podešavanje Izmenjeno fabričko podešavanje:

Options > Editor > Auto-propagation > Auto-propagate exact matches to confirmed segments

Kad izmenite jednu od pet rečenica koje se ponavljaju, izmena se neće preneti na potvrđene segmente. Potvrđene segmente morate da menjate ručno. Izmena jednog segmenta koji se ponavlja prenosi se na potvrđene segmente. Sistem automatski menja ponovljene potvrđene segmente.

Automatska izmena ponovljenih segmenata koji se nalaze pre i posle izmenjenog segmenta

Fabričko podešavanje Izmenjeno fabričko podešavanje:

Options > Editor > Auto-propagation > Starting Position > First segment in document

Izmene se prenose samo na segmente posle izmenjenog segmenta. Znači, ako odlučite da izmenite 3. segment koji se ponavlja, izmene u 1. i 2. segmentu morate ručno da unosite. Međutim, izmena 3. segmenta će se kopirati na 4. i 5. segment. Izmena 3. segmenta se prenosi na ostala četiri segmenta.

Podesite kad da vas sistem pita da prenesete prevod i izmenu na ostale segmente

Fabričko podešavanje Izmenjeno fabričko podešavanje:

Options > Editor > Auto-propagation > When auto-propagating a segment, the user will be prompted > Conditionally when: > Matching segment has been translated differently

Sistem vas neće pitati da li želite da kopirate izmene na ostale segmente koji se ponavljaju. Sistem će vas pitati da li želite da prenesete izmene na ostale segmente koji se ponavljaju samo ako su ti segmenti drugačije prevedeni od ostalih. Nekad je potreban različit prevod dva ista izvorna segmenta, pa bi bilo korisno odabrati ovu opciju.

Spisak CAT alata potražite ovde.

Kako da ubrzate prevođenje u Tradosu pomoću funkcija upLIFT i AutoSuggest?

Kako da ubrzate prevođenje internet pretragom u Tradosu?

Grupa CAT alati na Facebook-u

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *