Kako da pronađem profesionalnog prevodioca? Vodič u 6 tačaka.

U ovom vodiču pronaći ćete sve što je potrebno da znate pre angažovanja profesionalnog prevodioca. U prvom odeljku pročitaćete osnovne informacije o radu prevodilaca. Zatim ćete saznati kako možete prepoznati profesionalnog prevodioca. Da bi vam prevodilac mogao dati ponudu, potrebno je da ima uvid u ono što prevodi. Zato je u narednom odeljku opisan radni nalog za prevodioca, koji možete pripremiti unapred da biste ubrzali proces. U vodiču ćete pronaći i kako da pronađete prevodioca korak po korak. Najzad, navedeno je i na šta treba obratiti pažnju kad je u pitanju mašinsko prevođenje.

1.    Šta je potrebno znati o prevodiocima?

 • Prevodioci obično prevode na maternji jezik. Ako vam je potreban prevod na engleski jezik, tražite prevodioca kojem je engleski maternji jezik.
 • Standardni broj reči koji prevodilac može da prevede za jedan radni dan (8 sati) iznosi 2000 reči. U zavisnosti od iskustva i težine teksta, taj broj može biti veći ili manji.
 • Dobri prevodioci su obično zauzeti. U slučaju da vam je potreban hitan prevod, prevodilac može naplatiti višu cenu.
 • Dobri prevodioci drže cenu, koja je obično po reči izvornog teksta. Ako vam se ponudi cena za prevod ispod iznosa koji biste isplatili bilo kojoj osobi s fakultetskom diplomom za bilo koju uslugu, trebalo bi da se zabrinete za kvalitet prevoda.

2.    Kako da prepoznate profesionalnog prevodioca?

Profesionalnog prevodioca možete prepoznati po njegovim kvalifikacijama. Kvalifikacije prevodilaca su navedene u standardu ISO 1710 Međunarodne organizacije za standardizaciju i predstavljaju nešto čime se većina klijenata vodi prilikom angažovanja prevodilaca.

Profesionalni prevodilac mora da ima nešto od sledećeg:

 • fakultetsku diplomu iz filologije,
 • fakultetsku diplomu iz bilo koje druge oblasti i profesionalno iskustvo u prevođenju u periodu od najmanje dve godine,
 • profesionalno iskustvo u prevođenju u periodu od najmanje pet godina.

Profesionalni prevodilac ne mora da ima fakultetsku diplomu iz filologije. Dovoljno je da ima fakultetsku diplomu iz bilo koje oblasti ali je potrebno da ima iskustvo u prevođenju u periodu od najmanje dve godine. Ako prevodilac nema fakultetsku diplomu, potrebno je da ima iskustvo u prevođenju od najmanje pet godina.

3.    Šta treba da pripremite pre nego što krenete da tražite prevodioca?

Unapred pripremite sve potrebne informacije o tekstu za prevod, koje će vam prevodilac svakako tražiti. Da biste i sebi i prevodiocu uštedeli vreme, navedite ih u jednom dokumentu.

Taj dokument možete staviti na društvene mreže kao oglas, te poslati potencijalnom prevodiocu ili osobi preko koje tražite prevodioca. Ako ga ne pripremite unapred, sa svakim prevodiocem prolazićete istu prepisku. U nastavku je kratki popunjeni upitnik sa primerima:

Smer prevođenja: engleski–srpski.

Oblast iz koje je tekst za prevod: medicina.

Vrsta teksta za prevod: medicinska dokumentacija za pacijenta.

Oblik dokumenta za prevod (elektronski ili štampani): elektronski.

Ako je dokument u elektronskom obliku, format dokumenta (Word, PDF, XTML…): PDF.

Format dokumenta PDF (skeniran ili izvorno napravljen na računaru): skeniran.

Željeni oblik (i format) prevedenog dokumenta: elektronski u formatu PDF.

Broj reči (ako ne znate broj reči, broj stranica i obavezno dokument na uvid): 1000 reči.

4.    Kako da pronađete prevodioca?

Sad kad znate kako da prepoznate profesionalnog prevodioca i na jednom mestu ste prikupili sve potrebne informacije, možete krenuti da tražite osobu koja će vam prevesti tekst.

Postoji nekoliko načina kako da pronađete prevodioca u zavisnosti od oblasti:

 • Pretražite imenik sudskih prevodilaca za teritoriju Srbije, izuzimajući Vojvodinu.
 • Pretražite imenik sudskih prevodilaca koji rade na teritoriji Vojvodine.
  • Sudski prevodioci mogu se specijalizovati za različite oblasti, pa im se možete obratiti i u slučaju da vam nije potreban prevod s pečatom.
 • Pretražite imenik sudskih prevodilaca Udruženja stalnih sudskih prevodilaca i tumača Srbije, koji je ažurniji od prethodna dva.
 • Pretražite imenik književnih prevodilaca Udruženja književnih prevodilaca Srbije.
 • Pitajte za preporuku prevodioca koga poznajete.
 • Koristite Google. U polje za pretragu unesite „prevodilac [jezički smer]“. Na primer, „prevodilac engleski-srpski“.
 • Postavite oglas za prevodioca u grupi Prevodilac na mreži Facebook.
 • Postavite oglas na mreži LinkedIn.

5.    Zašto moram sve ovo da znam? Želim da nađem bilo kog prevodioca koji može da mi prevede tekst.

Prevođenje u Srbiji nije regulisana profesija i ulazak na prevodilačko tržište nikad nije bio lakši. Zbog toga ste, nažalost, možda već nailazili ili ste čuli od drugih za prevodioce upitnog znanja i veština. Postoje ipak osnovni standardi komercijalnog prevođenja koje sam prethodno navela. Oni vam mogu pomoći prilikom odabira prevodioca.

Prevodioci, naročito oni koji prevode s engleskog jezika, specijalizuju se u jednoj do tri oblasti. Prevodioci koji prevode s manje zastupljenih jezika mogu prevoditi tekstove iz više oblasti. Pronađite prevodioca koji je stručan za vašu oblast i bićete sigurni da će posao biti dobro obavljen.

6.    Zašto bih angažovao prevodioca kad mogu da ubacim tekst u program Google Translate?

Kvalitet mašinskog prevoda nije i nikada ne može biti istovetan kvalitetu prevoda dobrog prevodioca. Postoje dva razloga zašto je to tako:

 • Mašina je program koji procenjuje verovatnoću pojavljivanja određenih reči u tekstu. Mašina ne razume značenje kao takvo.
 • Mašina nema znanje o jezičkom i vanjezičkom kontekstu, koji je suština prevođenja.

Mašina može generisati tekst koji vam može delovati kao tekst lepo napisan na srpskom jeziku. Međutim, mašina može napraviti ozbiljne greške u značenju, koje, ako niste prevodilac, ne možete prepoznati.

Programe za mašinsko prevođenje možete koristiti ako vam je potrebno privremeno razumevanje ili sporazumevanje, kao i kad vam je potreban prevod za internu upotrebu.

Za sve ostalo angažujte profesionalnog prevodioca.

Prevodilac može koristiti program za mašinsko prevođenje. Pre angažovanja prevodioca pitajte ga da li koristi programe za mašinsko prevođenje. U slučaju da je odgovor potvrdan, imate pravo da znate za postupak osiguranja kvaliteta prevoda koji prevodilac sprovodi, kao i za postupak osiguravanja poverljivosti podataka. Besplatni programi za mašinsko prevođenje čuvaju podatke koji se unose u njih, zbog čega profesionalni prevodioci ne koriste besplatne programe, kao što je Google Translate.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *