Kako da ubrzate prevođenje u Tradosu pomoću funkcija upLIFT i AutoSuggest?

U tekstu u nastavku je uputstvo kako da prilagodite funkcije upLIFT i Auto Suggest u Tradosu tako da brže i efikasnije prevodite.

Funkcija upLIFT

Šta je upLIFT?

upLIFT je automatizovana konkordancija u Tradosu 2017 i 2019. Ima dve funkcije:

 1. automatski prikazuje ceo prethodno prevedeni segment ili njegov deo (eng. fragment match, fragment) u prozoru za prevodnu memoriju Fragment Matches na kartici Editor;
 2. automatski ispravlja prethodno prevedene segmente s delimičnim poklapanjem, tzv. fuzzy segmente, koristeću prevodnu bazu, prevodnu memoriju i/ili mašinski prevod.

Kako da pripremite prevodnu memoriju za upLIFT?

Priprema se odnosi na projekte napravljene u Tradosu 2015 i starijim verzijama.

Prevodnu memoriju morate da pripremite za upLIFT da bi Trados prikazivao fragmente u prozoru Fragment Matches. Ako je ne pripremite, dobijaćete samo cele prethodno prevedene segmente u rezultatima pretrage.

 1. Kartica Welcome > Home > Upgrade Translation Memories.
 2. Dodajte prevodnu memoriju.
 3. Kliknite na Finish.

Prevodnu memoriju možete da pripremite i u meniju Project Settings.

Ako želite da dodate nov sadržaj u prevodnu memoriju, morate izabrati opciju Align new content automatically u podešavanjima prevodne memorije (podrazumevano podešavanje).

Za optimalan rad tehnologije upLIFT, u prevodnoj memoriji treba da se nalazi najmanje 1000, a najbolje 5000 segmenata.

Kako da uključite prikaz fragmenata iz prevodne memorije?

Prikaz fragmenata iz prevodne memorije morate da uključite. Ako ne uključite tu opciju, dobijaćete samo cele prethodno prevedene segmente u rezultatima pretrage.

 1. File > Options > Language Pairs > All Language Pairs > Translation Memory and Automated Translation > Search.
 2. U odeljku Fragment Matching Options for upLIFT izaberite opciju TU Fragment.

Kako da podesite najmanji broj reči za automatizovanu pretragu?

 1. File > Options > Language Pairs > All Language Pairs > Translation Memory and Automated Translation > Search.
 2. U odeljku Fragment Matching Options for upLIFT unesite broj 2 u sva četiri polja da biste dobijali bolje rezultate pretrage.

Kako da podesite automatizovane ispravke fuzzy segmenata?

 1. File > Options > Language Pairs > All Language Pairs > Match Repair.
 2. U odeljku Match Repair Usage kliknite na On za Editor i Batch Tasks (podrazumevano podešavanje).
 3. U odeljku Match Repair Source kliknite na On za Termbases.

Zašto je upLIFT brži od obične konkordancije?

 1. upLIFT automatski prikazuje delove segmenata koji se ponavljaju u celom dokumentu. Nema potreba da fragmente tražite ručno.
 2. Fragmente ubacujete u prevod samo s jednim klikom.
 3. Fragmente dobijene pretragom upLIFT možete da automatski ubacujete u prevod pomoću funkcije AutoSuggest.
Kako upLIFT izgleda u stvarnosti

Funkcija AutoSuggest

Šta je AutoSuggest?

AutoSuggest je funkcija za automatizovano ubacivanje teksta u prevod u čijoj osnovi je rečnik. Izvori rečnika mogu da budu sledeći:

 1. prevodna memorija,
 2. prevodna baza,
 3. mašinski prevod (ako je uključen),
 4. AutoText (tekst koji ručno ubacujete u Trados),
 5. poseban rečnik za AutoSuggest (za srpski jezik se kupuje dodatak AutoSuggest Creator koji košta 170 evra).

Kako da podesite AutoSuggest?

 1. Files > Options > AutoSuggest > Enable AutoSuggest (podrazumevano podešavanje).
 2. Files > Options > AutoSuggest: opcija Case sensitive ne treba da bude izabrana ako želite da dobijate više pogodaka iz rečnika.
 3. Files > Options > AutoSuggest > AutoSuggest providers (only selected providers are used). Kod mene su izabrane sledeće opcije: Termbases, Translation Memory and Automated Translation i Fragment Matches.
 4. Files > Options > AutoSuggest > Translation Memory and Automated Translation. Kod mene su izabrane sledeće opcije: Exact Translation Memory Matches, Fuzzy Translation Memory Matches i Concordance Matches.
  1. Za opciju Concordance Matches opcija Perform search if the TM lookup returns no results treba da bude izabrana u Files > Options > Editor > Concordance Search Window.
  2. Za opciju Fuzzy Translation Memory Matches opcija Apply best match after successful lookup ne treba da bude izabrana u Files > Options > Editor > Automation > Translation Memory.

Kako da podesite AutoSuggest kad koristite mašinski prevod?

 1. Editor > Automation > Translation Memory: opcija Apply automated translation when TM match is not found ne treba da bude izabrana da ne biste morali da ispravljate ceo mašinski prevod, već samo da koristite automatizovano ubacivanje teksta.
 2. Project Settings > Language Pairs > All Language Pairs > Translation Memory: opcija Lookup za mašinski prevod ne treba da bude izabrana.

Više informacija

upLIFT

 1. How to Use upLIFT Fragment Recall and Fuzzy Repair in SDL Trados Studio
 2. How to get more from your translation memory
 3. Not all TMs are created equal: Why upLIFT has transformed translation memory

AutoSuggest

 1. How does AutoSuggest work?
 2. How to use AutoSuggest in SDL Trados Studio 2019
 3. The ins and outs of AutoSuggest

Kako da ubrzate prevođenje internet pretragom u Tradosu?

Kako da ubrzate prevođenje u Tradosu podešavanjem funkcije Auto-propagation?

Grupa CAT alati na Facebook-u

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *