Kako da naučite memoQ za mesec dana?

Pored SDL Tradosa, alat najčešće u upotrebi jeste memoQ. Zbog toga, kad na red dođe kupovina CAT alata, prevodioci su obično u nedoumici: Trados ili memoQ.

Realno stanje stvari je takvo da nema puno bitnih razlika između dva prevodilačka softvera. Međutim, u obzir treba uzeti sledeće:

  • Uz SDL trados besplatno dobijate terminološki alat MultiTerm. MultiTerm sadrži ogroman broj opcija i odličan je za pravljenje složenih terminoloških baza. Vođenje jednostavne terminološke baze i konverzija između Excel formata i .sdltb formata za rad u Tradosu, s druge strane, neopravdano su detaljni i sastoje se od velikog broja koraka.
  • Uz memoQ ne dobijate poseban alat. Ubacivanje običnog glosara s definicijama u projekat traje manje od dva minuta. Za napredniju upotrebu sistema za vođenje terminologije treba da kupite QTerm.
  • U memoQ možete da ubacite jednojezične fajlove kao referentni materijal, što ne možete da uradite u Tradosu.
  • Korisničko okruženje u alatu memoQ je preglednije.
  • Određene funkcije, poput funkcije za automatizovano ubacivanje teksta u prevod, razvijenije su u Tradosu.
  • Trados ne možete naći u besplatnoj verziji, dok memoQ ima besplatnu verziju s određenim ograničenjima.

Sad ćemo pretpostaviti da ste odlučili da kupite i naučite da koristite memoQ. U narednim redovima ćete pronaći besplatne materijale za savladavanje ovog prevodilačkog alata.

Izdanja alata memoQ

Pored besplatne verzije, prevodiocima i projektnim menadžerima na raspologanju su memoQ translator pro i memoQ project manager za pojedinačnu upotrebu. Prevodioci se obično odlučuju za licencu memoQ translator pro, koju mogu da koriste na dva računara. Probna verzija alata memoQ traje standardnih 30 dana.

Ako niste u potpunosti upoznati s principima rada CAT alata, pre kupovine i  instalacije alata memoQ, preuzmite e-knjigu Why use CAT tools?.

Besplatan internet kurs o upotrebi alata memoQ

memoQ ima svoj portal za učenje preko interneta na kojem imate zvanične obuke za upotrebu ovog CAT alata. Ovi internet kursevi su veliki plus jer je u njima sve sistematski i jednostavno objašnjeno.

Poslednja verzija za koju je napravljen kurs je memoQ 8 (najnovija verzija memoQ 9 objavljena je pre nekoliko sedmica). Osim što su kursevi podeljeni prema verzijama alata, mogu se svrstati i u dve kategorije prema izdanju alata: za prevodioce i za projektne menadžere.

Sve što treba da uradite da biste pristupili kursevima jeste da se registrujete na portalu.

Ostali besplatni materijali za lakše savlađivanje alata memoQ

Ako imate bilo kakva pitanja, pišite mi u komentaru ili u grupi CAT alati na Facebook-u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *