Uticaj pandemije na rad prevodilaca u Srbiji: preovladavaju strah i neizvesnost

Anketu o uticaju pandemije virusa korona na rad prevodilaca u Srbiji popunilo je 216 prevodilaca od 21. do 25 aprila 2020. godine.

Rezultati ankete

Od ukupnog broja prevodilaca, 151 prevodilac (70%) se bavi pretežno pismenim prevođenjem, 59 prevodilaca (27%) se bavi pismenim i usmenim prevođenjem, dok se usmenim prevođenjem bavi 6 prevodilaca (3%).

Najveći broj prevodilaca (86; 40%) samostalni su prevodioci bez registrovane prevodilačke delatnosti. Odmah za njima su samostalni prevodioci s registrovanom prevodilačkom delatnošću – njih 75 odnosno 35%. Prevodilaca zaposlenih u prevodilačkoj agenciji ili na nekom drugom radnom mestu ima 48 (22%). Naposletku, manjem broju prevodilaca prevođenje je dodatan posao (4; 2%) ili su prevodioci zaposleni i imaju registrovanu prevodilačku delatnost (3; 1%).

Od 216 prevodilaca, 98 prevodilaca (45%) posluje s domaćim pravnim i fizičkim licima, 86 prevodilaca (40%) posluje s domaćim i inostranim pravnim licima i 31 prevodilac (14%) posluje s inostranim pravnim licima. Iz jednog odgovora nije jasno s kim tačno prevodilac posluje (1%).

Pandemija virusa korona utiče na rad 144 prevodioca (67%). Na rad 69 prevodilaca (32%) pandemija ne utiče, dok na rad troje prevodilaca (1%) pandemija delimično utiče.

Od ukupnog broja prevodilaca (216), kod 135 prevodilaca (62,5%) količina posla se primetno smanjila od izbijanja pandemije, 68 prevodilaca (31,5%) ne primećuje razliku u količini posla, dok se kod 13 prevodilaca (6%) količina posla primetno povećava.

Kao razloge povećanog obima posla prevodioci navode oblast iz koje prevode (medicina, bankarstvo, tehnologija), odluku klijenata da se vanredno stanje iskoristi za prevod zaostalih projekata za koje ranije nije bilo vremena, te osiguranost posla u neprevodilačkom preduzeću u kojem se dodatno radi i na pripremi budućih projekata.

Što se tiče reakcija klijenata na pandemiju virusa korona, kod više od jedne četvrtine prevodilaca (59; 27%) klijenti su otkazali već postojeće projekte. Snižavanje cene zatraženo je od 12 prevodilaca (5%), odlaganje plaćanja od 5 prevodilaca (2%), a revizija ugovora od 1 prevodioca (1%). U jednom slučaju nije izvesno da li će se dogovoreni projekat raditi (1; 1%). U najvećem broju slučajeva (138; 64%) pak nije postojala nikakva dodatna reakcija klijenata na novonastalu situaciju izazvanu pandemijom.

Jedan prevodilac komentariše izgovor odlaganja plaćanja na sledeći način – nema smisla tražiti odlaganje plaćanja prevodiocu za već urađene projekte pod izgovorom da klijenti nisu uplatili novac prevodilačkim agencijama. Prevodilac smatra da su klijenti morali platiti prevodilačkim agencijama s obzirom na to da se radi o završenim projektima. Drugi prevodilac navodi da snižavanje cene može ići do čak 30%.

Kada je u pitanju procena dugoročnog uticaja pandemije na količinu posla, mišljenja su podeljena. 107 prevodilaca (49,5%) smatra da će količina posla opasti / da će nastaviti da opada u budućnosti. Ostatak, 109 prevodilaca (50,5%) smatra da pandemija neće u velikoj meri uticati na količinu posla u budućnosti.

I za procenu stabilizacije tržišta mišljenja su raznolika. Po mišljenju polovine prevodilaca (po 25%) tržište će se stabilizovati ili do kraja godine ili naredne godine. Druga polovina prevodilaca smatra da će se tržište stabilizovati ili do kraja septembra (22%) ili do kraja juna (28%).

Komentar na rezultate

Prva tri pitanja (vrsta prevođenja, vrsta zaposlenosti i vrsta klijenata) pokazuju uravnoteženost ispitanika a samim tim i rezultata ankete.

Anketom je pokazano da pandemija utiče na rad više od polovine ispitanih prevodilaca (67%) i to nepovoljno. Većina prevodilaca su primetili da se količina posla smanjuje (62,5%). Prevodioci kojima se količina posla povećava od izbijanja pandemije (6%) ili imaju zagarantovano radno mesto ili su delimično / u potpunosti specijalizovani za određene oblasti. Trećina prevodilaca su naveli da pandemija uopšte ne utiče na količinu posla.

Dobra je vest da kod više od polovine prevodilaca (67%) klijenti nisu tražili izmenu u načinu poslovanja. Ipak trećini prevodilaca otkazani su projekti. Brojka od 5% zabrinjava jer je tim prevodiocima zatraženo da snize cene usled novonastale situacije. Broj prevodilaca kojima je zatraženo odlaganje plaćanja završenih projekata (2%) i revizija ugovora (1%) nije veliki. Ipak ovakve prakse su nedopustive.

Odgovori na pitanja o procenama stabilizacije tržišta i dugoročnog uticaja situacije na količinu posla možda deluju ujednačeno ali oni samo pokazuju ogromnu neizvesnost za dalju budućnost. Ne postoji slaganje o budućim projekcijama uticaja pandemije na prevodilaštvo. Strah i nesigurnost i dalje su prisutni, pa su možda takva osećanja najvažniji rezultat ove ankete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *