Prevodne procedure koje će rešiti svaki prevodilački izazov

 

Sedim ispred radnog stola. Ispred mene su dva teksta. Kucam. Brišem. Pauza. Ponovo kucam. Menjam redosled reči. Ponovo brišem. Ponovo kucam. Zadovoljna sam. Prelazim na drugu rečenicu.

Pauza. Pauza. Pauza. Pauza i dalje traje. Zašto pauza i dalje traje?

Ne znam kako da prevedem ovu frazu. Počinjem da paničim. Guglam. Ništa. Razmišljam. I dalje ništa. Ja ne znam kako se ovo kaže na srpskom. Šta da radim sad?

Da li ste se i vi našli u ovakvoj situaciji? Trenutak kada shvatite da određena fraza/reč postoji u izvornom tekstu, ali ne i u vašem jeziku. Trenutak kada shvatite da nešto ne znate prevedete. Nastaje prevodilački problem. Sat otkucava. Imate osećaj da čujete kazaljke sata kako nepovratno idu samo napred. A vi stojite u mestu. Rok za predaju prevoda se neumitno približava.

Odmah ću vam reći. Prevodne procedure su ključne. One su jedna vrsta putokoza koji vas odvodi do prevodnog ekvivalenta. Ali prvo moramo da se smirimo. Ako smo pod stresom, ove procedure nam neće biti nikakva pomoć.

Počećemo sa malo lingvističke teorije. Kada dođete u situaciju sa početka teksta, biće vam lakše ako znate da odredite leksičku i/ili pojmovnu prazninu. Leksička praznina podrazumeva da leksička jedinica iz izvornog teksta nema formalni korespondent u ciljnom jeziku. Jednostavno rečeno, ne postoji reč u ciljnom jeziku koja ima isti oblik, funkciju i značenje kao u izvornom jeziku. Pojmovna praznina znači da govornici ciljnog jezika nisu upoznati sa pojmom izvornog jezika. Oni nikad nisu čuli za taj pojam.

Rezultat pojmovne praznine je leksička praznina. Međutim, leksička praznička ne mora nužno da bude rezultat pojmovne praznine. Razlog zašto neki jezik nema ekvivalent ne mora da bude taj da govornici jezika za taj određeni pojam nikad nisu čuli. Na primer, naišli ste na frazu grandparents. U srpskom jeziku ne postoji jedna reč koja opisuje pojam grandparents. Zbog toga ste prinuđeni da taj pojam prevedete ne sa jednom, već sa dve reči – baba i deda. U vašem jeziku postoji fraza koja opisuje pojam babe i dede. To je leksička praznina.

Primer pojmovne praznine sam zapamtila pomoću primera koji nam je dao prof. Prćić na časovima Opštih principa prevođenja. On nam je rekao da je primer pojmovne praznine japanski glagol umreti od preteranog rada. Pa mi u Srbiji uopšte ne znamo šta to znači! Možda vam i nije smešno, ali priznaćete te, posle ovog primera nećete zaboraviti razliku između leksičke i pojmovne praznine.

Bez obzira na to da li je reč o leksičkoj i/ili pojmovnog praznini, prevodne procedure olakšavaju posao prevođenja.

Prevodne procedure u odnosu na leksičku i/ili pojmovnu prazninu

 

Direktan prevod – leksička i/ili pojmovna praznina

Doslovno prevođenje reči/fraze.

Primer: The United Nations ~ Ujedinjene nacije

Što se tiče ove prevodne procedure, pazite kad je koristite da ne biste nekim slučajem završili na Bored Panda.

Kad koristiti: nazivi institucija, stručni tekstovi

Kalk – leksička i/ili pojmovna praznina
Doslovno prevođenje elemenata polimorfemske reči.

Primer: printer = print + -er ~ štampač = štamp + -ač

Prvi elemenat reči printer je print, odnosno štampati. Drugi element je veznik –er i on je preveden veznikom –ač. Značenje oba veznika u oba jezika je isto – neki alat s kojim se nešto radi.

Kad koristiti: kulturno-specifične reči, stručni tekstovi (na primer, oblast informacionih tehnologija)

Funkcionalna aproksimacija – leksička i/ili pojmovna praznina
Izražavanja sadržaja pojma izvornog jezika leksičkim jedinicama ciljnog jezika tako da prevod odražava što je moguće bolje funkciju originala.

Primer: drive-in theater ~ bioskop za vozače

Prvo treba saznati koja je funkcija drive-in theater? Šta se tamo radi? To je vrsta bioskopa sa toliko velikim ekranom da se film može gledati iz sedišta automobila. Zatim razmišljajte kako da dužinu definicije smanjite tako da odražava funkciju originala.

Kad koristiti: kad nemate mesta ili ne želite da koristite opisni prevod, kad postoji pojmovna praznina

Opisni prevod – leksička i/ili pojmovna praznina
Korišćenje rečničke definicije izvorne reči/fraze.

Primer: Apsolvent ~ an undergraduate student who has not passed all the exams

Kad koristiti: kad se pojam ne može prevesti ni na koji drugi način osim definicijom, kad postoji pojmovna praznina

Kulturna supstitucija – nema leksičke i/ili pojmovne praznine
Zamena kulturološki-specifične reči izvornog jezika kulturološkim ekvivalentom ciljnog jezika.

Primer: A-level ~ velika matura

Sličan/isti pojam mora postojati u ciljnom jeziku i kulturi da bi se ova procedura mogla koristiti. Ako znate da fraza za taj pojam postoji u vašem jeziku, Gugl vam je prva pomoć. Nađite paralelne tekstove u kojima se ta reč nalazi. U ovakvim situacijama možete pitatu rodbinu ili prijatelja/icu da vam pomogne, a možete postaviti pitanje na grupi na Fejsbuku ili na nekom prevodilačkom forumu, kao što je Proz.

Kad koristiti: kad je cilj prevoda da što bliže odgovara ciljnom jeziku i kulturi

Da li znate još neke situacije u kojima se mogu koristiti navedene procedure? Pišite u komentarima.

Literatura:
Prćić, T. (2011). Engleski u srpskom. Novi Sad, Srbija: Filozofski fakultet.

Spisak prevodnih procedura s primerima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *