Zašto sudski prevodioci (ne) koriste CAT alate?

Sudski prevodioci i CAT alati. Najljući neprijatelji ili dobri drugari? Napravila sam i sprovela anketu da bih dobila odgovor.

U nastavku je analiza ankete. Saznaćete u kojoj meru sudski prevodioci koriste CAT alate, koji su alati najčešće u upotrebi i zašto ih izvestan broj prevodilaca radije izbegava.

U kojoj meri sudski prevodioci koriste CAT alate?

Na upitnik o upotrebi CAT alata odgovorila su 52 sudska prevodioca. Više od polovine prevodilaca (55,8%) odgovorilo je da ne koristi CAT alate dok prevodi. Malo manje od polovine (44,2%) primenjuje tehnologiju računarski potpomognutog prevođenja.

Koje CAT alate sudski prevodioci koriste?

Na ovo pitanje odgovarali su samo prevodioci koji koriste CAT alate. SDL Trados je najćešće u upotrebi – označilo ga je 55% prevodilaca. Na drugom mestu je Memsource (16%), a na trećem MateCat (13%). memoQ je na četvrtom mestu po učestalosti upotrebe (10%). CafeTran i Déjà Vu dele peto mesto s po 3%

Najčešće korišćeni alat je SDL Trados – navelo ga je 17 od 23 prevodioca. Od tih 17 prevodilaca, 13 koriste samo njega, što je 76%. Trados s još jednim alatom koriste 4 prevodioca, a to je 24% od ukupno 17 pomenutih prevodilaca.

Memsource je prvi izbor prevodilaca koji SDL Trados koriste s još jednim alatom, a nakon njega slede memoQ, CafeTran i Déjà Vu. Nijedan prevodilac ne koristi samo CafeTran ili samo Déjà Vu – ove alate prevodioci kombinuju sa SDL Tradosom.

Koliko često sudski prevodioci koriste CAT alate?

Najveći broj prevodilaca (66,7%) CAT alate koristi povremeno i kada to od njih zahtevaju druge osobe u prevodilačkom lancu, npr. prevodilačke agencije. Po 4 prevodioca (po 16,7%) CAT alatima se služe retko ili redovno.

Povremenih korisnika isključivo SDL Tradosa ima 11 (od ukupno 16 prevodilaca), što je 69%.

Od 11 prevodilaca koji povremeno prevode u SDL Tradosu, samo dve osobe koriste SDL Trados s drugim alatom. Kod obe osobe, Memsource je naveden kao drugi alat, dok jedan od njih SDL Trados i Memsource dodatno kombinuje s alatom Déjà Vu.

Samo dva prevodioca (od ukupno 16) bira MateCat kada ponekad prevodi u CAT alatu.

Od četiri prevodioca (16,7%) koji retko prevode u alatima, samo dva prevodioca biraju MateCat ako žele da iskoriste prednosti CAT alata. Druga dva prevodioca nisu navela svoje alate.

Četiri prevodioca (16,7%) svaki prevod rade u CAT alatu. Za ovih 16,7% prevodilaca zajednički CAT alat jeste SDL Trados. Kod prva dva prevodioca SDL Trados je jedini alat koji koriste. Druga dva prevodioca, pored SDL Tradosa, prednost daju alatu memoQ (1 prevodilac) i alatima memoQ i Memsource (1 prevodilac).

Najpopularniji CAT alat je…

U jednom delu ankete zamolila sam prevodioce da označe sve CAT alate za koje su čuli.

Svi prevodioci (100%) označili su Trados, 95,8% prevodilaca označilo je memoQ, a 79,2% Memsource.

U nastavku je grafički prikaz svih CAT alata s procentima.

Zašto sudski prevodioci ne koriste CAT alate?

Svrha poslednjeg pitanja u anketi jeste da dâ uvid u razloge nekorišćenja CAT alata kod sudskih prevodilaca. Većina prevodilaca je birala više zadatih odgovora, dok je manji broj prevodilaca davao svoje mišljenje.

Glavni razlog zašto prevodioci ne prevode u CAT alatima krije se u nedovoljnom poznavanju načina upotrebe CAT alata. Taj odgovor je odabralo 18 od 29 prevodilaca (64,36%).

Druga značajna prepreka široj primeni ove prevodilačke tehnologije jeste to da prevodioci ne znaju koji je CAT alat za njih odgovarajući. S ovom izjavom složilo se 16 od 29 prevodilaca (57,1).

Određeni broj prevodilaca (21,4%, 6 od 29 prevodilaca) ne vidi prednosti upotrebe CAT alata, dok 14,3% prevodilaca (4 od 29) ne može da ih priušti.

Narednih 7 odgovora nose po 3, 6% i njih je pojedinačno dao manji broj prevodilaca u kombinaciji s prethodna četiri odgovora ili samostalno:

Prevodilac više voli da sâm kontroliše prevodni proces.

Prevodilac smatra da CAT alati nisu pogodni za prevođenje sudskih dokumenata jer se radi o posebnim dokumentima (verovatno se misli na to da u dokumentima nema ponavljanja).

Prevodilac koristi SDL Trados 2014, ali retko, jer alat „odbija poslušnost“. Stara verzija je neupotrebljiva, a ne može da priušti novu. Takođe smatra da su kursevi za SDL Trados skupi i da se na početnim nivoima ne uči sve što je prevodiocu potrebno (npr. rad sa prevodilačkim paketima).

Znanje upotrebe računara na osnovnom je nivou i prevodilac strahuje da se neće snaći u alatu.

Obim posla nije dovoljan da bi se prevodiocu isplatilo da uloži novac u CAT alat. Prevodilac uglavnom prevodi tipska dokumenta za koje ima napravljene šablone.

Prevodilac koristi Macintosh.

Prevodilac nema vremena da sâm nauči CAT alate i smatra da je tržište slabo u pogledu ponude kurseva.

Zaključci

Odnos broja prevodilaca koji koriste CAT alate i broja prevodilaca koji ne koriste CAT alate približno je 50:50. 70% prevodilaca koji koriste alate povremeni su korisnici.

SDL Trados je napoznatiji, najupotrebljavaniji i u najvećem broju slučajeva jedini alat koji prevodioci koriste. Pored njega prevodioci biraju i Memsource (koji ima besplatnu verziju) i besplatni serverski alat MateCat, što je u skladu s rezultatima ankete da skoro 2/3 prevodilaca povremeno prevodi u alatima.

Redovni korisnici biraju alate novije generacije odnosno SDL Trados, memoQ i Memsource. Procenat korisnika alata starije generacije veoma je nizak. Iako je skoro ogromnoj većini prevodilaca (96%) poznat alat memoQ, ovaj alat se slabo koristi. Isti je slučaj i s alatima starije generacije, poput alata Wordfast i Déjà Vu. Zanimljivo je istaći i to da je skoro polovini prevodilaca poznat i besplatni serverski alat SmartCat, ali da prevodioci prednost daju alatu MateCat.

Što se tiče razloga nekorišćenja alata, glavni razlog je taj što prevodioci nisu upoznati s osnovnim principima CAT alata. Odgovori koji su prevodioci davali na pitanje o razlozima nekorišćenja govori u prilog toj činjenici. Uzrok odbojnosti je u nedovoljnoj edukaciji:

CAT alati su posebno korisni za prevođenje sudske dokumentacije. Sistematizovano vođenje terminologije, sistematizacija prevodnih memorija tipskih dokumenata, pretraživanje prevodnih memorija, automatizovan izvoz prevedenih dokumenata u izvorni format. Upotreba šablona u Word dokumentima ne može se meriti s navedenim prednostima CAT alata.

Ako prevodilac ne može da priušti najpoznatije alate, postoji veliki izbor besplatnih CAT alata i besplatnih verzija alata.

SDL Trados 2014 i dalje je sinonim za CAT alate iako svake godine na tržište izlaze sve korisnički predusretljiviji alati koji se relativno brzo mogu savladati.

Prevodiocima nisu poznati besplatni materijali za učenje.

CAT alati nemaju nikakve veze s manjkom kontrole prevodnog procesa.

Znanje upotrebe prevodilačkih paketa najviše koristi projektnim menadžerima i to je viši stupanj tehnoloških veština. Svaki kurs, pak, mora da obuhvati uputstvo za pravljenje prevodilačkih projekata.

CAT alati više nisu toliko skupi kao ranije jer postoji mogućnost kupovine preko distributera i mogućnost grupne kupovine, a postoji i zaista širok izbor serverskih alata za koje se kupuje mesečna licenca. Znanje CAT alata upravo je ono što može da poveća priliv prevodilačkih poslova, a samim tim i da omogući kupovinu drugih alata.

Ako imamo u vidu manjak opšteg znanja o načinima upotrebe alata, ne iznenađuje činjenica da prevodioci ne umeju da izaberu za sebe adekvatan alat. Na prvi pogled može se izvesti zaključak da na tržištu ima previše alata, što otežava izbor. Međutim, najveći broj prevodilaca zna samo za standardne alate novije generacije, kao što su SDL Trados, memoQ i Memsource. Ovo me vraća na prvi i najvažniji razlog – nizak nivo edukacije prevodilaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *