Specijalistički i specijalizovani kursevi prevođenja u Srbiji

Tekst u nastavku pokušaj je sistematizacije ponude prevodilačkih kurseva u Srbiji.

Kurseve sam podelila u specijalističke (specijalizacija iz određene oblasti) i specijalizovane (kurseve koji se tiču konkretno prevodilačke industrije, u koje spada projektni menadžment, rad s alatima i slično).

Biću iskrena, nisam očekivala da ću pronaći ovoliki broj kurseva. Veoma mi je drago što oni postoje i da kolege razmišljaju u ovom smeru. U komentarima sam napisala svoja zapažanja o proširenju ponude. Ta zapažanja su možda ograničena u smislu da sam prevodilac-početnik, tako da bih volela da čujem i vaše komentare. Ako ste imali bilo kakvih dodirnih tačaka sa sličnim stranim kursevima, napišite svoja iskustva. Na kraju, ako ste primetili da sam neku instituciju/školu preskočila, javite mi da bih dopunila spisak.

Kurseve na ovom master programu podelila bih u nekoliko grupa:

 1. Konferencijsko usmeno prevođenje
 2. Audio-vizuelno prevođenje
 3. Stručno pismeno prevođenje: poslovanje, pravo, ekonomija, sudsko prevođenje, prirodne nauke, informacione tehnologije, tehničke nauke, evropski pravni sistem kao poseban kurs, lokalizacija
 4. Književno prevođenje (jedan kurs)
 5. Prevodilačke tehnologije i alatke
 6. Razvoj karijere i poslovna etika

Komentar: Sveobuhvatan master program. Studenti dobijaju uvid u veliki broj oblasti, što može da bude dobra odskočna daska za prevodioca koji želi da se dodatno specijalizuje u jednoj, do dve oblasti. Dobija se uvid u prevodilačke tehnologije. Uči se o poslovnoj etici, a to smatram veoma važnom stavkom. Za nekoliko godina, kad bude sledeća akreditacija, volela bih da vidim i kurs lokalizacije igara.

Kurseve u ovoj školi podelila bih u nekoliko grupa:

 1. Usmeno prevođenje (simultano i konsekutivno)
 2. Stručno pismeno prevođenje (specijalistički kurs koji obuhvata nekoliko oblasti, napredni nivo sudskog prevođenja, kurs finansijskog prevođenja)
 3. Književno prevođenje
 4. Kursevi revizije i lektorisanja

Komentar: Fokus na usmenom prevođenju, što, naravno nije mana, ali bih volela da vidim više kurseva stručnog pismenog prevođenja. Specijalistički kurs pismenog prevođenja dobra je opcija za nekog ko na fakultetu nije imao slične kurseve ili ko ne može/ne želi da upiše master program u Novom Sadu i Beogradu. S obzirom na to da postoji napredni nivo sudskog prevođenja, ne razumem zašto u ponudi nema osnovni nivo sudskog prevođenja ako znamo da ne postoji obuka za sudske prevodioce/tumače od strane države. Dodati kurseve iz ostalih velikih oblasti (prirodne nauke, tehničke nauke, pravo i slično). Sviđaju mi se kursevi revizije i lektorisanja jer ti uskostručni kursevi nisu obuhvaćeni master programom u Novom Sadu.

Seminar prevođenja (pet radnih jezika), koji obuhvata sledeće oblasti: društveni sistemi, ekonomija, elektrotehnika, mašinstvo, građevinarstvo, sudsko prevođenje.

Komentar: Mogućnost rada s pet radnih jezika velika je prednost. Mislim da jednogodišnji seminar ne bi smeo da postoji bez medicine i farmacije kao posebne oblasti. S obzirom na to da se radi o jednogodišnjem seminaru, predlažem da se on podeli na više manjih i da obuhvati samo jednu oblast.

Ovo Udruženje, pored konferencije koju organizuju već dve godine zaredom, realizovalo je i sledeće obuke:

 1. Sudsko prevođenje i pravna terminologija iz mađarskog, engleskog, francuskog, nemačkog i grčkog jezika
 2. Stručni sastanci s poreskim savetnicima
 3. Sastanci s notarima

Komentar: S obzirom na to da državni organi ne organizuju nikakvu obuku, predlažem da se organizuju predavanja (jezičke prirode) za početnike.

U ovoj školi postoje dve grupe kurseva:

 1. Usmeno prevođenje
 2. Praktična obuka za SDL Trados

Komentar: Postoji stranica za kurseve pismenog prevođenja koja je u pripremi, tako da bi mogli da popune prazninu za uskostručnim kursevima pismenog prevođenja, ali i audiovizuelnog prevođenja, književnog prevođenja i slično. Praktična obuka iz rada s prevodilačkim alatom odlična je prilika da kako starije, tako i mlađe generacije koje nisu imale kurseve iz informacionih tehnologija i prevođenja na fakultetu, nauče osnove rada s industrijskim standardom.

U ovoj školi postoje dve vrste kurseva:

 1. Kurs usmenog prevođenja
 2. Kurs audio-vizuelnog prevođenja

Komentar: U suštini, nemam komentar, osim što mi se čini da je kurs audio-vizuelnog prevođenja detaljno osmišljen s puno modaliteta.

U ponudi su tri specijalizovana kursa prevođenja:

 1. Upoznajte svoj računar
 2. Prevodilački alati
 3. Projektni menadžment za prevodilačke agencije

Komentar: Iz ugla nekog ko od početka radi s alatima, nisam sigurna kolika je stvarna potreba za prvim kursom, ali pretpostavljam da je tu s razlogom. Kurs o prevodilačkim alatima obuhvata ne samo SDL Trados, već i Memsource i memoQ, što je prednost u odnosu na kurs škole Multi Servis. Treći kurs o projektnom menadžmentu jedini je kurs na ovu temu na koji sam naišla i verujem da je više nego koristan!

Kursevi za kombinaciju englesko-španski, špansko-engleski:

 1. Kursevi prevođenja
 2. Kursevi simultanog i konsekutivnog prevođenja
 3. Kursevi prevođenja pravne terminologije

Komentar: Predlažem da se kursevi malo detaljnije opišu.

Moguća rešenja proširenja ponude:

 • Postojeće škole bi mogle da osmisle nove kurseve.
 • U projekat edukacije prevodilaca mogle bi da se uključe prevodilačke agencije sa svojim kursevima/letnjim školama.
 • Fakulteti bi mogli da održavaju letnje škole/kurseve za prevodioce koji nemaju mogućnost da upišu master program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *